Hvordan kan vi skabe et bæredygtigt landbrug?

Bæredygtigt landbrug er et vigtigt diskussionsemne blandt investorer. Vi vil dække betydningen af bæredygtigt landbrug, de udfordringer, det medfører, og nogle mulige løsninger. Invester hvor du ved, hvad dine investeringer til enhver tid er værd du kan tjekke det her

Sådan gør du bæredygtigt landbrug til en realitet

Verdens befolkning vokser, og med den stiger efterspørgslen efter fødevarer. At imødekomme denne efterspørgsel på en bæredygtig måde er en af vor tids største udfordringer. FN’s mål to for bæredygtig udvikling er at “standse sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug”. Men hvad er bæredygtigt landbrug egentlig? Der findes ikke en ensartet definition af bæredygtigt landbrug, men FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) definerer det som “en tilgang til fødevareproduktion, der er miljømæssigt ikke-nedbrydende, teknisk hensigtsmæssig, økonomisk levedygtig og socialt acceptabel”. Med andre ord skal bæredygtigt landbrug være miljøvenligt, effektivt og rentabelt, samtidig med at det skal være socialt acceptabelt for de samfund, hvor det praktiseres. opfylde den nuværende generations behov uden at kompromittere fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov. Udfordringerne i forbindelse med bæredygtigt landbrug er mange, men nogle af de mest presserende omfatter klimaændringer, vandknaphed og jordforringelse. 

Klimaændringerne påvirker allerede landbrugsproduktionen i mange dele af verden og forventes at få endnu mere ødelæggende konsekvenser i fremtiden. Vandknaphed er en anden stor udfordring, da landbruget er en vandintensiv industri. I mange områder overstiger efterspørgslen efter vand til landbruget det tilgængelige udbud, hvilket fører til konkurrence mellem de forskellige brugere og i nogle tilfælde til konflikter. Jordforringelse er et andet alvorligt problem, da det kan føre til nedsat frugtbarhed og produktivitet. Skovrydning, jordforringelse og forurening er også et stort problem. 

Der er mange mulige løsninger på disse udfordringer, men nogle af de mest lovende omfatter agroforestry, præcisionslandbrug og bæredygtig intensivering. Agroforestry er en arealforvaltningspraksis, hvor træer kombineres med afgrøder eller husdyrhold på en måde, der er til gavn for begge dele. Præcisionslandbrug er en landbrugsforvaltningspraksis, hvor der anvendes teknologi til at forbedre effektiviteten af afgrødeproduktionen. Bæredygtig intensivering er en tilgang til fødevareproduktion, hvor man søger at producere flere fødevarer med færre input og samtidig minimere miljøpåvirkningerne. Ingen enkelt løsning vil være tilstrækkelig til at imødegå udfordringen med bæredygtigt landbrug. Der vil snarere være behov for en kombination af forskellige tilgange.